Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

Z86.7Lična anamneza o bolestima sistema krvotoka

 • Uključuje se:
 • Stanja koja se klasifikuju pod (I00-I99)
 • Isključuje se:
 • Stari infarkt miokarda (I25.2)
 • Sindrom posle infarkta miokarda (I24.1)
 • Posledice cerebrovaskularne bolesti (I69.-)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: