Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

C85.1Limfom B-ćelija, neoznačen - Lymphoma B-cellularum non specificatum

 • Napomena:
 • Ako je spomenuta linija B-ćelija, ili su one uključene u vezi sa specifičnim limfomom, šifrirati prema određenijem opisu.

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: