Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

C95.0Akutna leukemija neoznačenog tipa ćelija - Leucaemia typi cellularum non specificati acuta

 • Uključuje se:
 • Leucaemia bilinealis acuta
 • biphenotypica acuta
 • „stem cell” linealis
 • Isključuje se:
 • Exacerbatio leucaemiae chronicae non specificatae acuta (C95.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: