Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

D55.0Anemija izazvana nedostatkom enzima glukozo-6-fosfat- -dehidrogenaze (G6PD) - Anaemia enzymatica (glucoso- -6-phosphat-dehydrogenasis) (G6PD)

 • Uključuje se:
 • Favismus
 • Anaemia propter deficientiam G6PD

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: