Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

E05.0Povećana funkcija štitaste žlezde sa uvećanom gušom - Thyreotoxicosis cum struma diffusa

 • Uključuje se:
 • Struma exophthalmica NOS
 • diffusa toxica
 • Morbus Graves Basedowi

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: