Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

E55.0Aktivni rahitis - Rachitis activa

 • Uključuje se:
 • Osteomalacia infantilis
 • juvenilis
 • Isključuje se:
 • Rachitis coeliaca (K90.0)
 • in morbo Crohn (D50.-)
 • inactiva (E64.3)
 • renalis (N25.0)
 • ad vitaminum D resistens (E83.3)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: