Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

E88.0Poremećaji metabolizma belančevina plazme - Disordines metabolismi plasma-proteini

 • Uključuje se:
 • Deficientia alfa l-antitrypsini
 • Bisalbuminaemia
 • Isključuje se:
 • Disordines metabolismi lypoproteini (E78.-)
 • Gammopathia monoclonalis (D47.2)
 • Hypergammaglobulinaemia polyclonalis (D89.0)
 • MacroglobulinaemiaWaldenstrom (C88.0)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: