Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F06.2Organski sumanuti poremećaj sličan shizofreniji - Disordo paranoides organicus schizoides

 • Napomena:
 • Poremećaji u kome stalne ili rekurentne sumanutosli dominiraju u kliničkoj slici, mogu biti praćene halucinacijama. Ponekad postoje simptomi koji upućuju na shizofreniju (bizarne halucinacije ili poremećaji mišljenja).
 • Uključuje se:
 • Status paranoides sive paranoidohallucinatorius organicus
 • Schizophrenia epileptica similis
 • Isključuje se:
 • Psychosis acuta et transitiva (F23.-)
 • paranoides persistens (F22.-)
 • medicamentosa (F11-F19 sa četvrtom šifrom .5)
 • Schizophrenia (F20.-)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: