Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F06.5Organski disocijativni poremećaj - Disordo dissociativus organicus

 • Napomena:
 • Poremećaj karakteriše gubitak (delimični ili potpuni) normalne integracije između pamćenja, identiteta, neposrednih senzacija i kontrole telesnih pokreta (vidi F44.-), ali koji nastaje kao posledica organskog oboljenja.
 • Isključuje se:
 • Disordines dissociativi (conversiones), non organici (F44.-)
 • non specificati (F44.-)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: