Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F06.6Organski emocionalni poremećaj (astenički) - Disordo emotionalis organicus (asthenicus)

 • Napomena:
 • Poremećaj karakterišu: emocionalna inkontinencija ili labilnost, zamorljivost, razne neprijatne telesne senzacije (na primer, vrtoglavica) i bolovi, ali ovi nastaju kao posledica organskog oboljenja.
 • Isključuje se:
 • Disordines somatoformes (F45.-)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: