Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F20.0Paranoidna shizofrenija - Schizophrenia paranoides

 • Napomena:
 • U kliničkoj slici paranoidne shizofrenije dominiraju: relativno stabilne sumanute ideje, često halucinacije (obično slušne) i perceptualni po- remećaji. Poremećaji afekta, volje i govora, kao i katatoni simptomi, ne postoje ili su relativno beznačajni.
 • Uključuje se:
 • Schizophrenia paraphrenica
 • Isključuje se:
 • Status paranoides involutus (F22.8)
 • Paranoia (F22.0)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: