Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F20.2Katatona shizofrenija - Schizophrenia catatonica

 • Napomena:
 • Katatonu shizofreniju karakteriše izrazit psihomotorni poremećaj, koji se može kretati između ekstrema kao što su hiperkinezija i stupor ili automatska poslušnost i negativizam. Prisilni stavovi i položaji mogu se održati dugo vreme. Epizode nasilnog ponašanja mogu biti upadljiva odlika ovog stanja. Pojava katatonije se može kombinovati sa oniroidnim stanjem, sa živopisnim scenskim halucinacijama.
 • Uključuje se:
 • Stupor catatonicus
 • Catalepsia schizophrenica
 • Catatonia
 • Flexibilitas cerea

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: