Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F20.4Postshizofrena depresija - Depressio postschizophrenica

 • Napomena:
 • Depresijska epizoda posle shizofrene bolesti se nekada nastavlja. Neki shizofreni simptomi, pozitivni ili negativni, moraju i dalje biti prisutni, ali oni više ne dominiraju u kliničkoj slici. Ova depresijska stanja prati samoubilački rizik. Ako bolesnik nema više neke shizofrene simptome, treba postaviti dijagnozu depresivne epizode (F32.-). Ako su shizofreni simptomi i dalje mnogobrojni i izraziti, treba postaviti dijagnozu odgovarajućeg oblika shizofrenije (F20.0-F20.3).

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: