Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F21Shizotipni poremećaj - Disordo schizotypicus

 • Napomena:
 • Poremećaj karakterišu ekscentrično ponašanje i anomalije u mišljenju i afektu, slično simptomima shizofrenije, mada se nedvosmislene i karakteristične shizofrene anomalije ne javljaju ni u kojoj fazi ove bolesti. Simptomi mogu biti: hladan neodgovarajući afekat; čudno i ekscentrično ponašanje; nezadovoljstvo, težnja ka socijalnom povlačenju; paranoidne ili bizarne ideje; opsesivne ruminacije; misaoni i perceptivni poremećaji; povremene prolazne kvazi-psihotičke epizode sa intenzivnim iluzijama, slušnim ili drugim halucinacijama i idejama, koje su bliske sumanutim a nastaju obično bez spoljašnje provokacije. Nema jasnog početka a evolucija je, obično, kao u poremećaju ličnosti.
 • Uključuje se:
 • Reactio schizophrenica latens
 • Schizophrenia limitans (borderline)
 • latens
 • praepsychotica
 • prodromalis
 • pseudoneurotica
 • pseudopsychopathica
 • Disordo personalitatis schizoides
 • Isključuje se:
 • Syndroma Asperger (F84.5)
 • Disordo personalitatis schisoides (F60.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: