Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F22.8Drugi stalni sumanuti poremećaji - Disordines delusionales persistentes alii

 • Napomena:
 • Sumanuta ideja ili ideje praćene su upornim slušnim halucinacijama ili shizofrenim simptomima, koji ne opravdavaju dijagnozu shizofrenije (F20.-).
 • Uključuje se:
 • Dysmorphophobia delusionalis
 • Status involutus paranoides
 • Paranoia querulans

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: