Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F23Akutni i prolazni duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti et transitorii

 • Napomena:
 • Heterogena grupa poremećaja, koju karakteriše akutan početak psihičkih simptoma, kao što su: sumanute ideje, halucinacije, perceptivni poremećaji i snažna, iznenadna promena ponašanja. Akutni početak označava razvoj jasne psihotičke kliničke slike u periodu od dve nedelje ili kraće. Za ove poremećaje nema dokaza o organskom poreklu. Često postoji zbunjenost, ali ne i dezorjentacija u vremenu, prostoru i prema ličnostima ili pak nedovoljno intenzivna da opravda dijagnozu organski uzrokovanog delirijuma (F05-). Potpuni oporavak, obično, nastaje u toku nekoliko meseci, a često i za nekoliko nedelja ili čak dana. Ako poremećaj perzistira, promena klasifkacije biće nužna. Poremećaj može, a ne mora, biti udružen sa akutnim stresom, stresogeninim događajima koji prethode početku jednu ili dve nedelje.

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: