Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F23.2Akutni duševni poremećaj sličan shizofreniji - Disordo psychoticus schizophrenoides

 • Napomena:
 • Akutna psihoza sa relativno stabilnim psihotičkim simptomima i koji opravdavaju dijagnozu shizofrenije, ali su trajali manje od mesec dana. Ne postoji nestabilna polimorfna klinička slika, opisana u F23.0. Ako shizofreni simptomi perzistiraju, dijagnozu treba promijeniti u shizofreniju (F20.-).
 • Uključuje se:
 • Schizophrenia acuta (non differentialis)
 • Disordo schizophreniformis brevis
 • Psychosis
 • Oneirophrenia
 • Reactio schizophrenica
 • Isključuje se:
 • Disordo paranoides organicus (F06.2)
 • schizophreniformis NOS (F20.8)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: