Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F23.8Drugi akutni i prolazni duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti et transitivi alii

 • Napomena:
 • Druge akutne psihoze, koje nisu organski uzrokovane i koje se ne mogu opravdano klasifikovati u šifre F23.0-F23.3.

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: