Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F30Manija - manijačka epizoda - Mania, episodium maniacum

 • Napomena:
 • Koristiti sva oboljenja ove podgrupe samo za pojedinačne manijske epizode. Kod pojedinaca koji su ranije imali epizode depresije, manije, hipomanije ili mešovite epizode treba šifrirati kao bipolarni afektivni poremećaj (F31).
 • Uključuje se:
 • Disordo bipolaris, Digressio maniaca singularis

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: