Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F40Fobični anksiozni poremećaji - Disordines anxiosi phobici

 • Napomena:
 • Grupa poremećaja u kojima se anksioznost izaziva samo, ili uglavnom, u određenim dobro definisanim situacijama, koje nisu u stvari opasne. Stoga se ove situacije izbegavaju ili podnose sa strahom. Bolesnik može da usmeri svoju pažnju na pojedinačne simptome kao što su: palpitacije, osjećaj nesvjestice, a to je često povezano sa sekundarnim strahom od smrti, gubitka kontrole ili ludila. I pomisao o ulaženju u fobijsku situaciju obično izaziva očekivanu anksioznost. Fobijski strah često koegzistira sa depresijom. Da li treba postaviti dve dijagnoze, fobičku anksioznost i depresijsku epizodu, ili samo jednu, određuju trajanje ova dva stanja i terapijski rezultati u vreme lečenja.

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: