Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F41.0Panički poremećaj, epizodna paroksizimalna anksioznost - Disordo panicus, episodium anxiosum paroxismale

 • Napomena:
 • Bitna karakteristika poremećaja su povratni napadi teške anksioznosti (panike), koji nisu vezani za neku posebnu situaciju ili okolnosti pa su stoga napadi i nepredvidljivi. Kao i kod drugih anksioznih poremećaja, dominantni simptomi su: iznenadni početak palpitacija, bola u grudima, osjećaja gušenja, nesvjestice i osjećanje nerealnosti (depersonalizacija ili derealizacija). Postoji skoro uvek i sekundarni strah od smrti, gubitka kontrole ili ludila. Dijagnozu panički poremećaj ne treba postavljati kao glavnu ako bolesnik ima depresijski poremećaj od početka napada. Ovde su panički napadi vjerovatno sekundarni depresiji.
 • Uključuje se:
 • Impetus panicus
 • Status
 • Isključuje se:
 • Disordo panicus cum agoraphobia (F40.0)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: