Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F44.6Disocijativna anestezija i gubitak osjetljivosti - Anaesthesia dissociativa et perditio sensibilitatis

 • Napomena:
 • Anestezične zone kože obično imaju granice koje su jasno povezane sa bolesnikovim idejama o funkcijama tela, a ne sa medicinskim znanjem. Može postojati i gubitak razlikovanja modaliteta osjećaja koji se ne može pripisati neurološkoj leziji. Gubitak sensibiliteta može biti praćen žalbama na parestezije. Gubitak vida i sluha je retko potpun kod psihogenih poremećaja.
 • Uključuje se:
 • Surditas psychogenes

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: