Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F45Tjelesni psihogeni poremećaji - Disordines somatoformes

 • Napomena:
 • Glavno obeležje poremećaja je isticanje telesnih smetnji i stalno traženje medicinskih ispitivanja uprkos normalnim nalazima i uvjeravanjima ljekara da simptomi ne potiču cd bolesnih organa tela. Ako i postoje neka telesna oboljenja, ona ne objašnjavaju prirodu i masu simptoma, niti trpljenje i preokupiranost bolesnika.
 • Isključuje se:
 • Disordines dissociativi (F44.-)
 • motuum stereotypici (F98.4)
 • spasmi involuntarii (F95.-)
 • evolutione orationis alii (F80.8)
 • Lallatio (F80.0)
 • Onychophagia (F98.8)
 • Dysfunctio sexualis non organica (F52.-)
 • Succio pollicis (F98.8)
 • Syndroma Tourette (F95.2)
 • Trichotillomania (F63.3)
 • Elementa mentalia cum morbis aliis alibi classificatis associata (F54)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: