Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F45.4Stalni somatoformni bolni poremećaj - Disordo doloris somatoformis persistens

 • Napomena:
 • Dominira žalba na trajan, jak i iscrpljujući bol, koji se ne može potpuno objasniti fiziološkim procesom ili telesnim oboljenjem i obično se javlja udružen sa nekim emocionalnim konfliktom ili sa psihosocijalnim problemima, što je dovoljno za zaključak da su ovi glavni uzročni faktori. Ovo rezultira, obično, u povećanu podršku i pažnju, bilo ličnu, ili medicinsku. Bol koji postoji u toku depresijskog poremećaja ili shizofrenije, a pretpostavlja se da je psihogenog porekla, ne treba ovde klasifikovati.
 • Uključuje se:
 • Psychalgia
 • Lumbago psychogenes
 • Cephalalgia
 • Disordo doloris somatoformis
 • Isključuje se:
 • Lumbago NOS (M54.9)
 • Dolor NOS (R52.9)
 • acutus (R52.0)
 • chronicus (R52.2)
 • obstinatus (R52.1)
 • Cephalalgia tensionalis (G44.2)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: