Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F51.0Neorganska nesanica - Insomnia non organica

 • Napomena:
 • Stanje nesanice karakterišu nedovoljna dužina sna ili nezadovoljavajući kvalitet sna, a nesanica traje dugo. Teškoće nastaju pri uspavljivanju, u spavanju ili ranom buđenju. Nesanica je, često, simptom mnogih du- ševnih i tjelesnih poremećaja i treba je ovdje klasifikovati, uz osnovno oboljenje, ako dominira u kliničkoj slici.
 • Isključuje se:
 • Insomnia organica (G47.0)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: