Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F55Zloupotreba supstancija bez izazivanja zavisnosti - Abusus substantiarum sine provocatione dependentiae

 • Napomena:
 • Ovde se mogu uključiti mnogi medikamenti i narodni ljekovi, ali su posebno značajne grupe: (a) psihotropni ljekovi, koji ne izazivaju zavisnost, kao antidepresivi, (b) laksativi i (c) analgetici, koji se mogu kupiti bez ljekarskog recepta, kao aspirin ili paracetamol. Stalna upotreba ovih supstanci obično dovodi do nepotrebnih kontakata samedicinskim osobljem ili je praćena, ponekad, štetnim telesnim posledicama.Na pokušaje odvraćanja od upotrebe ovih supstanci bolesnici često reaguju otporom. Otpor može da se pruža i kod zloupotrebe laksativa i analgetika, i pored upozorenja o mogućim štetnim posledicama (ili čak ako one i postoje), kao što su bubrežna disfunkcija ili poremećaji elektrolita, Iako je jasno da bolesnik ima snažnu potrebu da uzima te ljekove, zavisnost i simptomi apstinencije se ne razvijaju, kao što je to slučaj sa psihoaktivnim drogama klaisifkovanim u F10-F19.
 • Uključuje se:
 • Abusus antacidorum
 • herbae (remedii)
 • steroidorum
 • vitaminorum
 • laxativorum
 • Isključuje se:
 • Abusus substantiae psychoactivae (F10-F19)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: