Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F60.0Paranoidni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis paranoides

 • Napomena:
 • Karakteristike ovog poremećaja ličnosti su: preterana osjetljivost na odbacivanje-osujećivanje; nezaboravljanje uvreda; sumnjičavost i tendencija da se doživljaj iskrivi i pogrešno tumače neutralni i prijateljski postupci drugih kao neprijateljski ili puni prezira; sklonost patološkoj ljubomori i ratoborno i preterano doživljavanje svojih prava. Mogu postojati precjenjivanja sopstvene važnosti i često, sopstvene obaveštenosti.
 • Uključuje se:
 • Personalitas paranoica (Disordo personae paranoides)
 • expansiva
 • sensitiva
 • querulosa
 • fanatica
 • Isključuje se:
 • Paranoia (F22.0)
 • qucrulans (F22.8)
 • Psychosis paranoides (F22.0)
 • Schizophrenia (F20.0)
 • Status delusionalis (F22.0)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: