Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F60.5Anankastički poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis anankasticus

 • Napomena:
 • Poremećaj ličnosti koji karakterišu sumnjičavost, perfekcionizam, preterana savesnost, provjeravanje i preterana preokupiranost detaljima, tvrdoglavost, opreznost i rigidnost. Mogu postojati uporne i neprijatne misli ili podsticaji, koji ne dobijaju težinu opsesivno- -prisilnog poremećaja.
 • Uključuje se:
 • Personalitas compulsiva
 • obsessiva
 • obsessivo-compulsiva
 • Isključuje se:
 • Disordo obsessivocompulsivus (F42.-)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: