Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F60.7Zavisni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis dependens

 • Napomena:
 • Poremećaj ličnosti koji karakterišu pasivno prepuštanje drugima da odlučuju sve o njima, snažno strahovanje od napuštanja, doživljavanje bespomoćnosti i nekompetentnosti, pasivno saglašavanje sa željama starijih i drugih osoba i nedovoljna briga za svakodnevne životne potrebe. Osoba može pokazivati nedostatak energije u emocionalnim i intelektualnim sferama, a postoji, često, i tendencija da se odgovornost prebaci na druge.
 • Uključuje se:
 • Personalitas asthenica
 • passiva
 • non adaequata
 • suicidiva

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: