Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F62Trajne promene ličnosti koje nisu izazvane oštećenjem ili bolešću mozga - Mutationes personalitatis persistentes lesione et morbo cerebri non provocatae

 • Napomena:
 • Poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih osoba koji su se razvili bez ranijeg poremećaja ličnosti posle katastrofičnog ili prolongiranog stresa ili posle teške psihijatrijske bolesti. Ovu dijagnozu treba postaviti samo kada postoji dokaz o definitivnoj i trajnoj promijeni obrasca percipiranja, komuniciranja ili mišljenja o okolini i sebi samome. Promena ličnosti može biti značajna i udružena sa neelastičnim i maladaptivnim ponašanjem, koje nije postojalo pre patološkog doživljaja. Promena nije direktna posledica nekog drugog duševnog poremećaja, niti rezidualni simptom ranijeg duševnog poremećaja.
 • Isključuje se:
 • Disordines personalitatis et morum propter morbum et
 • dysfunctionem cerebri (F07.-)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: