Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F62.0Trajna promena ličnosti posle doživljene katastrofe - Mutatio personalitatis postcatastrophica permanens (persistens)

 • Napomena:
 • Trajna promena ličnosti posle doživljaja teškog stresa, prisutna barem dve godine. Stres mora biti tako ekstreman da može da objasni tešku posledicu na osobu, i bez nužne lične povredljivosti. Poremećaj karakterišu neprijateljstvo ili nepovjerenje prema svetu, socijalno povlačenje, osjećanja praznine i bespomoćnosti, hronični doživljaj „pretećeg sloma” (kao da postoji stalna ugroženost) i otuđenost. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1) može prethoditi ovom obliku promene ličnosti.
 • Uključuje se:
 • Mutatio personalitatis post castra concentrata
 • accidentem, gradus majoris
 • minationem mortalem prolongatam
 • terrorem
 • torturam
 • Isključuje se:
 • Disordo posttraumaticus stressogenes (F43.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: