Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F62.1Trajna promena ličnosti posle psihijatrijske bolesti - Mutatio personalitatis persistens post morbum psychiatricum

 • Napomena:
 • Promena ličnosti koja se pripisuje traumatskom iskustvu preležane ozbiljne psihijatrijske bolesti, i traje barem dve godine. Promena se ne može objasniti prethodno postojećim poremećajem ličnosti i treba je diferencirati od rezidualne shizofrenije i drugih stanja nepotpunog oporavka od ranijeg duševnog poremećaja. Ovaj poremećaj karakterišu preterana zavisnost i zahtevan stav prema drugima; ubeđenje da je izmijenjen ili stigmatisan prethodnom bolešću - što dovodi do nemogućnosti uspostavljanja i održavanja bliskih i povjerljivih ličnih odnosa i do socijalne izolacije; pasivnost, redukovano interesovanje i umanjeno bavljenje slobodnim aktivnostima. Osoba se uvek žali da je: bolesna - što može biti povezano sa hipohondrijom i bolesnim ponašanjem; disforična i labilnog raspoloženja, a što nije posledica sadašnjeg duševnog poremećaja, niti prethodnog duševnog poremećaja sa rezidualnim afektivnim simptomima; i da ima dugotrajne probleme u oblasti socijalnog i profesijskog funkcionisanja.

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: