Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F65.8Drugi poremećaji polne sklonosti - Disordines praeferentiae sexualis alii

 • Napomena:
 • Raznovrsni drugi oblici polne sklonosti i aktivnosti se mogu pojaviti. ovde su uključeni: nepristojni telefonski pozivi, trljanje o druge ljude (froterizam) na prepunim javnim mestima radi seksualne stimulacije, polna aktivnost sa životinjama, i gušenje ili anoksija za pojačavanje polnog uzbuđenja.
 • Uključuje se:
 • Frotterismus
 • Necrophilia

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: