Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F68.1Namerno izazivanje ili simuliranje fizičkih ili psihičkih simptoma nesposobnosti (simulirani poremećaj) - Provocatio symptomatum intenta sive simulatio symptomatum impotentiarum psychicarum sive physicalium

 • Napomena:
 • Osoba ponavljano simulira simptome i čak može sebe samopovrediti u cilju izazivanja simptoma ili znakova. Motivacija je skrivena, vjerovatno intrapsihička, i ima za cilj prihvatanje uloge bolesnika. Poremećaj je često udružen sa drugim poremećajima ličnosti i poremećajima u međuljudskim odnosima.
 • Uključuje se:
 • Disordosimulans
 • Syndroma „locusta” hospitalis
 • Munchausen
 • Patiens peregrinans
 • Isključuje se:
 • Dermatitis contagiosa (L98.1)
 • Svjesno simuliranje (Z76.5)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: