Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F84Prožimajući poremećaji razvoja - Disordines evotutionis pervasivi

 • Napomena:
 • Grupa poremećaja koju karakterišu kvalitativna oštećenja recipročnih socijalnih interakcija i oblika komunikacije i oskudni, stereotipni, repetitivni repertoari interesovanja i aktivnosti. Ove kvalitativne nenormalnosti su pretežna karakteristika funkcionisanja ličnosti u svim situacijama. Koristiti dodatnu šifru, ako je potrebno, za označavanje postojanja nekog medicinskog stanja i duševne zaostalosti.

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: