Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F84.1Atipičan autizam - Autismus atipicus

 • Napomena:
 • Prožimajući razvojni poremećaj koji se razlikuje od dečjeg autizma ili po uzrastu osobe u kome počinje ili ne ispunjava sva tri dijagnostička kiterijuma. Ovu potkategoriju treba koristiti kada se nenormalan i oštećen razvoj pojavi prvi put tek posle treće godine života, i kada ne postoji dovoljno očiglednih nenormalnosti u jednoj, dve ili tri oblasti psihopatološkog ispoljavanja, neophodnih za postavljanje dijagnoze autizma (a to su: recipročne socijalne interakcije, komunikacija i oskudno, stereotipno i ponavljano ponašanje), uprkos postojanja karakterističnih nenormalnosti u drugim oblastima. Atipičan autizam se javlja najčešće kod teško retardirane dece i kod osoba sa teškim specifičnim poremećajem razvoja receptivnog govora. Koristiti dodatnu šifru, ako je potrebno, za označavanje duševne zaostalosti (F70-F79).
 • Uključuje se:
 • Psychosis puerilis atipica
 • Retardatio mentalis cum autismo

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: