Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F84.5Aspergerov sindrom - Syndroma Asperger

 • Napomena:
 • Poremećaj nesigurne nozološke vrednosti koji karakteriše isti tip kvalitativnih oštećenja recipročnih socijalnih interakcija, koje čine autizam i skučeni, stereotipni povratni repertoari interesovanja i aktivnosti. Osnovna razlika od autizma je odsustvo opšteg razvoja, usporenog razvoja govora ili kognitivnog razvoja. Ovaj poremećaj često prati izrazita nespretnost. Postoji izražena tendencija perzistiranja nenormalnosti tokom adolescencije i odraslog životnog doba. U rano odraslo doba javljaju se, povremeno epizode psihoze.
 • Uključuje se:
 • Psychopathia autistica
 • Disordo juvenilis schizoides

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: