Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F92.8Drugi mešoviti poremećaji ponašanja i emocija - Disordines morum et emotionum mixti alii

 • Napomena:
 • Ova kategorija zahteva kombinaciju: poremećaja ponašanja (F91.-) i trajno naglašene emocionalne simptome, kao sto su: anksioznost, opsesije ili prisilne radnje, depersonalizacija ili derealizacija, fobije ili hipohondrijaza.
 • Uključuje se:
 • Disordo morum (F91.-)
 • emotionalis (F93.-)
 • neuroticus (F40-F48)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: