Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F93Emocionalni poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu - Disordines emotionum in infantia orti

 • Napomena:
 • Unormalnim razvojnim tokovima dece, u većini, sreću se samopreterivanja normalnog toka, a ne nenormalni kvalitativni poremećaji, sami po sebi. Svojstvenost razvoja se upotrebljava, kao ključno dijagnostičko sredstvo, pri određivanju razlike između ovih poremećaja emocija sa početkom specifičnim za detinjstvo i neurotskih poremećaja (F40-F48).
 • Isključuje se:
 • Disordines morum et emotionum (F92.-)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: