Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F93.0Anksiozni poremećaj odvajanja u detinjstvu - Disordo separationis puerilis anxiosus

 • Napomena:
 • Ovaj poremećaj treba dijagnostikovati kada strah od odvajanja čini osnov anksioznosti i kada se ta anksioznost pojavljuje prvi put tokom ranog perioda života. Razlikuje se od normalne anksioznosti odvajanja, kako po stepenu jačine, koja je statistički neuobičajena (uključujući ne- normalno dugo zadržavanje poslije uobičajenog uzrasta) tako i po značajnim problemima u socijalnom funkcionisanju.
 • Isključuje se:
 • Disordines tymiaci (affectivi) (F30-F39)
 • neurotici (F40-F48)
 • Disordo puerilis phobicus anxiosus (F93.1)
 • puerilis socialis anxiosus (F93.2)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: