Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F93.1Fobično-anksiozni poremećaj u detinjstvu - Disordo puerilis phobicus anxiosus

 • Napomena:
 • Strahovi dece koji pokazuju jasnu specifičnu razvojnu fazu i javljaju se (do izvjesnog stepena) kod većine dece, ali nisu normalni u stepenu. Druge strahove kod dece ali koji nisu normalni dio psihosocijalnog razvoja (npr. agorafobija) treba šifrirati odgovarajućom kategorijom u podgrupi (F40-F49).
 • Isključuje se:
 • Disordo anxiosus generalisatus (F41.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: