Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F93.3Poremećaj suparništva sa bratom ili sestrom - Disordo aemulationis cum fratre et sorore

 • Napomena:
 • Većina male dece ispoljava izvjesni stepen emocionalnih teškoća, obično neposredno posle rođenja mlađeg brata ili sestre. Poremećaj suparništva, sa bratom ili sestrom treba dijagnostikovati samo ako je patološki po stepenu i trajanju teškoća, statistički neuobičajen i udružen sa oštećenjem socijalnih interakcija.
 • Uključuje se:
 • Aemulatio puerilis
 • cum fratre et sorore

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: