Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

G82Paraplegija i tetraplegija - Paraplegia et tetraplegia

 • Napomena:
 • Ova šifra se koristi primarno samo za iskazivanje kliničke slike bez bliže označenosti, ili za navedena stara ili dugotrajna stanja, ali nenavedenog uzroka. Ova kategorija se upotrebljava, takođe, i u šifrifanju, za označavanje ovih stanja, bilo koga uzroka.
 • Isključuje se:
 • Paralysis cerebri congenita (G80.-)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: