Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

I21Akutni infarkt miokarda - Infarctus myocardii acutus

 • Napomena:
 • Koristiti dodatne šifre (E10-E14) kod dijabeta.
 • Uključuje se:
 • Infarctus myocardii acutus (ili sa najdužim trajanjem do 28 dana od početka napada)
 • Isključuje se:
 • Complicatio acuta post infarctum cordis acutum (I23.-)
 • Infarctus myocardii recidivus acutus (I22.-)
 • antea (I25.2)
 • chronicus (traje duže od 28 dana, od napada) (I25.8)
 • Status post infarctum myocardii (I24.1)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: