Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

I21.2Akutni transmuralni infarkt drugih delova miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus, partium aliarum

 • Uključuje se:
 • Infarctus myocardii apicolateralis acutus
 • basolaleralis
 • extralateralis NOS
 • lateralis
 • NOS
 • posterioris (vero)
 • posteriobasalis
 • posteriolateralis
 • posterioseptalis
 • septalis NOS

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: