Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

I33.0Akutno i subakutno zarazno zapaljenje endokarda - Endocarditis infectiva acuta et subacuta

 • Napomena:
 • Koristiti dodatne šifre (B95-B97) za identifikaciju infektivnog agensa.
 • Uključuje se:
 • Endocarditis bacterialis (acuta) (subacuta)
 • Infectiva NOS
 • lente
 • maligna
 • septica
 • ulcerosa

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: