Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

J43Emfizem pluća - Emphysema pulmonum

 • Isključuje se:
 • Emphysema compensatum (J98.3)
 • chemicale (J68.4)
 • interstitiale (J98.2)
 • neonati (P25.0)
 • mediastinale (J98.2)
 • chirurgicum (subcutaneum) (T81.8)
 • traumaticum (subcutaneum) (T79.7)
 • cum bronchitide (obstructiva) chronica (J44.-)
 • Bronchitis (obstructiva) emphysematosa (J44.-)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: