Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

K05.2Akutno zapaljenje okoline zuba - Periodontitis acuta

 • Uključuje se:
 • Pericoronitis acuta
 • Abscessus parodontalis
 • periodontalis
 • Isključuje se:
 • Periodontitis acuta apicalis (K04.4)
 • Abscessus periapicalis (K04.7)
 • dentalis NOS (K04.6)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: