Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

K07.2Anomalije zubnih lukova - Anomaliae arcuum dentalium

 • Uključuje se:
 • Occlusio cruciformis (anterior) (posterior)
 • distalis
 • mesialis (progenialis)
 • aperta (anterior) (posterior)
 • excessiva profunda
 • horizontalis
 • verticalis
 • distolingualis
 • Deviatio lineae medianae

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: