Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

K29.0Akutno zapaljenje želuca sa krvarenjem - Gastritis haemorrhagica acuta

 • Uključuje se:
 • Gastritis erosiva acuta cum haemorrhagia
 • Isključuje se:
 • Erosio ventriculi (acuta) (K25.-)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: